Servis

Servis

Zjistěte která servisní centra jsou v provozu, nebo využijte náš Bezkontaktní servis.

Využijte služeb našich autorizovaných servisních center. K opravám používáme výhradně originální díly a opravy samotné probíhají podle postupů daných výrobcem. Kvalita a dodržování postupů je pravidelně kontrolována společností Apple. Umíme vyřešit záruční i pozáruční opravy a v případě potřeby zapůjčit náhradní zařízení.

Bezkontaktní servisObecnéCeníkVýměna displeje iPhoneVýměna baterie iPhoneStav zakázky

Zjistěte stav vaší servisní zakázky

Číslo servisní zakázky - údaj, který jste obdrželi při předání zařízení do servisu (ve tvaru: CZ-XXX)
Výrobní / sériové číslo - výrobní číslo zařízení předaného do servisu (bez písmene S na začátku)
IMEI - identifikační číslo každého zařízení, do kterého lze vložit SIM kartu, nebo obsahuje eSIM

Co udělat před návštěvou servisu

Doporučujeme, abyste si zálohovali své iOS zařízení, nebo svůj počítač. Pokud nemáte takovou možnost, můžeme se pokusit, provést zálohu u nás. Služba je zpoplatněna podle platného ceníku a není ji možné provést, pokud zařízení není funkční, má rozbitý displej, nebo neznáte jeho vstupní kód. Nezapomeňte vypnout službu Find My iPhone (Najít iPhone). Bez vypnutí této funkce není možné vaše zařízení diagnostikovat a opravit.

Jak vypnout Find My iPhone>

Servis iSTYLE
Servis iSTYLE

Zápůjční zařízení

Pro zákazníky, kteří mají své zařízení v servisu a potřebují po dobu opravy náhradní, nabízíme možnost zápůjčky. Při zapůjčení je požadována hotovostní záloha ve výši ceny vybraného zařízení včetně DPH, která bude vrácena při ukončení zápůjčky. Doporučujeme si před zadáním opravy ověřit dostupnost zápůjčních zařízení, na konkrétní prodejně.

Více informací >

Jednoroční omezená záruka společnosti Apple

Společnost Apple poskytuje uživatelům celosvětovou záruku. Informace o této záruce naleznete zde.

Stav této záruky si můžete ověřit zde.

Servis iSTYLE
Servis iSTYLE

Reklamační řád a všeobecné servisní podmínky

Reklamační řád iSTYLE

Všeobecné servisní podmínky iSTYLE

Naše servisní centra jsou stále v provozu a jsme připraveni se o vaše zařízení postarat i v této ztížené době.

Zprostředkujeme přepravu vašeho zařízení od vás k nám a zase zpět. Díky spolupráci s Apple je pro všechny koncové uživatele po celé ČR doprava zdarma, kromě mimozáručních oprav, kde nebude souhlas s opravou podle cenového návrhu.

Servis iSTYLE
Servis iSTYLE

Postup: pro vytvoření servisní zakázky a objednání dopravy, nebo kvůli zjištění více informací, kontaktujte naší zákaznickou podporu na telefonním čísle: 234768234.

Pokud nemáte zájem využít přepravu, jsou vám k dispozici přijímací a výdejní místa v našem iSTYLE Pointu (Praha, Brno, Ostrava).

Vemte prosím na vědomí, že vzhledem k okolnostem, může docházet k delším dobám oprav, než je obvyklé.

O bateriích

Každá baterie má svou životnost, která se krátí a její kapacita se snižuje. Podle toho, jak náročně svůj iPhone používáte, tak rychle dochází k opotřebení baterie a snížení její maximální kapacity. Pokles kapacity baterie proto není důvodem k reklamaci. Baterii se sníženou kapacitou lze však vyměnit viz. ceník. Detailní informace o bateriích lze získat na stránkách výrobce.

Servis iSTYLE

Kde si nechat vyměnit baterii

Baterii vyměníme ve většině případů během pracovního dne a to v řádu několika málo hodin na prodejnách v Praze v Revoluční ulici, v Palladiu, na Černém Mostě, nebo v Brně ve Vaňkovce. V ostatních případech je nutné počítat s dobou potřebnou k transportu do servisního centra a zpět. Opravu baterie je možné rezervovat na konkrétní termín a podle aktuálního vytížení servisního centra si poté skočit na kafe, na nákupy, nebo třeba po památkách.

Rezervovat návštěvu v servisním centru >

Osobní setkání se servisním technikem není aktuálně možné.

Pozor na nafouklé baterie

V některých případech může dojít k nafouknutí baterie a taková zařízení doporučujeme již nepoužívat a předat co nejrychleji do servisního centra, nebo na jiné místo, které dokáže bezpečně a ekologicky zlikvidovat nebezpečný elektro odpad. V případě, že takto vadná baterie způsobí deformaci zařízení, nabízí výrobce výměnu celého zařízení za bezvadný kus a to buď bezplatně, nebo za zvýhodněnou cenu.

Před opravou

iPhone je nutné kvůli diagnostice a opravě samotné otevřít a tomu mohou bránit různé samolepky, platební karty nebo ochrany skel aplikované na iPhone. Před zadáním servisní zakázky je nutné tyto věci odstranit. Prasklý displej je také překážkou k opravě. Výměna baterie u takového iPhone může být z tohoto důvodu odmítnuta. V takových případech doporučujeme zvážit možnost výměny displeje, vše se dá zvládnout naráz. O možnostech výměny displeje se dočtete více v sekci Výměna displeje.

Pro diagnostiku předepsanou výrobcem je nutné mít do zařízení přístup, nastavte si proto dočasný vstupní kód a sdělte jej při příjmu servisní zakázky, nebo jej před zadáním opravy deaktivujte. Nezapomeňte vypnout službu Find My iPhone (Najít iPhone). Bez vypnutí této funkce není možné vaše zařízení diagnostikovat a opravit.

O opravě

Pro opravy používáme pouze originální díly. Baterii není možné zakoupit samostatně, oprava se provádí pouze formou výměny, kdy se ta původní vrací výrobci. Část potřebného času pro výměnu zabere také nabíjení nové baterie a ověření její správné funkčnosti. V některých případech se po výměně baterie nemusí zobrazovat data o kapacitě, baterie nejdříve musí být nějakou dobu v provozu, případně se doporučuje zařízení uvést do továrního nastavení.

V některých případech je v iPhone i jiná závada, kterou je potřeba vyřešit, nebo si výrobce vyžádá zaslání zařízení přímo do svého servisního centra, v takových případech může dojít k nepředpokládanému prodloužení doby potřebné pro celkovou opravu. Neriskujte výměny v neautorizovaných centrech, nezajistí původ náhradních dílů a použitá baterie nemusí být plně kompatibilní s vaším iPhone a může způsobit pozdější potíže.

O displejích

Pro většinu uživatelů se jedná o primární ovládací prvek jejich iPhone. Případné potíže s dotykem nebo zobrazováním se nejčastěji řeší výměnou celého displeje. Součástí displeje jsou i další komponenty, jako například horní reproduktor, přední kamera, ale také Home Button / Touch ID. Některé problémy s displejem se dají odstranit bez nutnosti návštěvy servisního centra.

Jak odstranit problémy s displejem >

Servis iSTYLE

Kde nechat vyměnit displej

Displej u iPhonu iPhone 6s a novější vyměníme ve většině případů během pracovního dne a to v řádu několika málo hodin na prodejnách v Praze v Revoluční ulici, v Palladiu, na Černém Mostě, nebo v Brně ve Vaňkovce. V ostatních případech je nutné počítat s dobou potřebnou k transportu do servisního centra a zpět. Opravu displeje je možné rezervovat na konkrétní termín a podle aktuálního vytížení servisního centra si poté skočit na kafe, na nákupy, nebo třeba po památkách.

Rezervovat návštěvu v se rvisním centru >

Osobní setkání se servisním technikem není aktuálně možné.

Odkládat opravu se nevyplácí

Displeje jsou vyráběny z velmi pevného a odolného materiálu, navíc je lze chránit různými fóliemi a tvrzenými skly, stále se však jedná o křehkou součást, která se může poškodit a to nejčastěji pádem.

Displej, který praskne je obvykle i nadále možné používat, hrozí však nebezpečí poranění o střepy a také se výrazně snižujě odolnost proti vniku nečistot do vnitřních částí iPhone. Doporučujeme proto výměnu neodkládat.

Před opravou

iPhone je nutné otevřít a tomu brání různé samolepky, platební karty a ochrany skel aplikované na iPhone. Ty je nutné před zadáním servisní zakázky odstranit. Pro diagnostiku předepsanou výrobcem je nutné mít do zařízení přístup, nastavte si proto dočasný vstupní kód a sdělte jej při příjmu servisní zakázky, nebo jej před zadáním opravy deaktivujte.

Nezapomeňte vypnout službu Find My iPhone (Najít iPhone). Bez vypnutí této funkce by nebylo možné vaše zařízení diagnostikovat a opravit.

Jak deaktivovat Find My iPhone >

O opravě

Pro opravy používáme pouze originální díly. Displej se neprodává samostatně, pouze formou výměny, kdy se původní kus vrací výrobci. V některých případech může být v iPhonu i jiná závada, kterou je potřeba vyřešit, nebo si výrobce vyžádá zaslání zařízení přímo do svého servisního centra. V takových případech může dojít k nepředpokládanému prodloužení doby potřebné pro celkovou opravu.

Výměnou displejů v neautorizovaných centrech riskujete, protože není vždy 100% zajištěn původ náhradních dílů. Díky tomu mohou v budoucnu nastat problémy např. i s Touch ID, protože při této výměně a autorizaci nového senzoru je nutné, aby se zařízení úspěšně spojilo se serverem výrobce.

O opravách


Nadměrné poškození dílů / celých zařízení, nebo neautorizovaný zásah může mít za následek nemožnost provést jakoukoliv opravu a to ani využít opravu formou výměny náhradního dílu / celého zařízení za bezvadný kus - Exchange.

Bezvadný kus je pak definován jako kus, který je stejně výkonný a spolehlivý jako kus nový, má unikátní výrobní číslo a nebyl nikdy před tím použit. Toto platí jak pro náhradní díly, tak i pro celá zařízení.

Opravy probíhají výhradně tak, že se vadné díly / celá zařízení, vrací zpět výrobci (pokud není uvedeno jinak), který výměnou poskytne bezvadné díly / celá zařízení. V případě, že by zákazník vadné díly, nebo celá zařízení požadoval, musí na to upozornit předem, cena opravy pak bude výrazně vyšší! Tato možnost také vylučuje provést bezplatnou opravu a to i v případě, kdy je zařízení kryto zárukou.

Není-li uvedeno jinak, výměna dílu / celého zařízení je vždy za stejný model, kapacitu i barvu.

Servisní centrum nebere žádnou zodpovědnost za předměty dodatečně aplikované na dílech / celých zařízeních zákazníky, jako jsou zejména samolepky, nalepovací platební karty a podobně, doporučujeme tyto předměty před předáním k opravě odstranit.

Gravírování je v některých případech možné zachovat, je však nutné počítat s delší dobou potřebnou ke zpracování, více informací na vyžádání.

Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit na základě provedené diagnostiky. Změna cen vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Služby

Služba Cena
Diagnostika iOS zařízení * 299 Kč
Diagnostika Mac zařízení * 499 Kč
Reinstalace iOS 499 Kč
Reinstalace Apple Watch 299 Kč
Reinstalace Mac 950 Kč
Záloha iOS zařízení ** 499 Kč
Záloha Mac zařízení ** 899 Kč
Odblokování EFI (Firmware) počítače *** 950 Kč
Čištění vnitřních částí počítače s přepastováním procesoru **** 1 299 Kč

Výše uvedené služby jsou nadstandardní a nejsou kryty zárukou. Uvedené ceny služeb jsou orientační a závisí na daném typu modelu zařízení a náročnosti provedené práce.
*Diagnostika zařízení se účtuje i v případě pozáruční opravy, kdy zákazník nesouhlasí s opravou.
**Na požádání se pokusíme o zálohu dat, v některých případech však nemusí být záloha možná. Pokud se záloha nepodaří, nebude účtována.
Záloha iOS neobsahuje stažené aplikace z AppStore, ani média z iTunes Store. Záloha Mac obsahuje pouze domovskou složku bez aplikací a nastavení.
***K odblokování EFI (Firmware) počítače je nutné dodat fakturu kvůli ověření majitele.
****Přepastování procesoru je možné pouze u modelů které to podporují. Není možné vyčistit zařízení zasažené kapalinou stejně tak není možné čistit prostory pod jednotlivými klávesami.

iPhone

Výměna displeje iPhone
U vybraných modelů iPhone se oprava provádí přímo u výrobce. Posouzení o možnosti výměny displeje pak probíhá ve dvou krocích. První posouzení provede certifikovaný technik v našem autorizovaném servisním centru a druhé posouzení provede technik společnosti Apple. Pokud by nebylo možné vyměnit pouze displej, například kvůli jinému poškození, bude zákazník informován o dalších možnostech opravy. Více informací v sekci "Výměna displeje iPhone".

Doba opravy u výrobce může být výrazně delší, než ostatní typy oprav.

Opravu displeje či baterie u iPhone je obvykle možné provést během pracovního dne, pokud nenastanou komplikace a kapacita servisního centra není plně vytížena. Platí pouze pro prodejny na kterých se nachází servisní centrum.

U některých modelů není možné provést opravu a to ani v případě, že je zařízení v záruce. Týká se zejména těch modelů, které nejsou určeny pro lokální trh. Opravu je v takovém případě nutné uplatňovat přímo u prodejce.

Model Baterie Display Exchange (výměna)* SIM tray**
iPhone SE (1. gen) 1 284 Kč 4 171 Kč 9 319 Kč 264 Kč
iPhone SE (2. gen) 1 284 Kč 4 171 Kč 9 319 Kč 264 Kč
iPhone 6 1 284 Kč 4 171 Kč 9 673 Kč 264 Kč
iPhone 6 Plus 1 284 Kč 4 780 Kč 10 618 Kč 264 Kč
iPhone 6s 1 284 Kč 4 892 Kč 9 673 Kč 264 Kč
iPhone 6s Plus 1 284 Kč 5 517 Kč 10 618 Kč 264 Kč
iPhone 7 1 284 Kč 4 892 Kč 10 382 Kč 264 Kč
iPhone 7 Plus 1 284 Kč 5 517 Kč 12 154 Kč 264 Kč
iPhone 8 1 284 Kč 4 892 Kč 12 154 Kč 264 Kč
iPhone 8 Plus 1 284 Kč 5 517 Kč 13 925 Kč 264 Kč
iPhone X 2 040 Kč 8 914 Kč 18 327 Kč 264 Kč
iPhone XS 2 040 Kč 8 914 Kč 18 327 Kč 264 Kč
iPhone XS Max 2 040 Kč 10 421 Kč 19 895 Kč 264 Kč
iPhone XR 2 040 Kč 6 037 Kč 13 925 Kč 264 Kč
iPhone 11 2 040 Kč 6 037 Kč 13 925 Kč 264 Kč
iPhone 11 Pro 2 040 Kč 8 914 Kč 18 327 Kč 264 Kč
iPhone 11 Pro Max 2 040 Kč 10 421 Kč 19 895 Kč 264 Kč

*Exchange je forma opravy, kdy je vadný kus vrácen výrobci, který výměnou poskytne kus bezvadný. Výměna je za identický model, změnu kapacity, barvy atd. výrobce běžně neumožňuje.
**U SIM tray nepožaduje výrobce navrácení původního dílu, za výše uvedené ceny lze tedy objednat i v případě ztráty.

iPad

U některých modelů není možné provést opravu a to ani v případě, že je zařízení v záruce. Týká se zejména těch modelů, které nejsou určeny pro lokální trh. Opravu je v takovém případě nutné uplatňovat přímo u prodejce.

Model Exchange (výměna)*
iPad mini (3. / 4. / 5. gen) 10 243 Kč
iPad (5. / 6. / 7. gen) 8 433 Kč
iPad Air 1 8 433 Kč
iPad Air 2 10 243 Kč
iPad Air 3 12 897 Kč
iPad Pro 9,7 12 897 Kč
iPad Pro 10,5 15 310 Kč
iPad Pro 11 (1. / 2. gen) 16 879 Kč
iPad Pro 12,9 (1. / 2. gen) 20 378 Kč
iPad Pro 12,9 (3. / 4. gen) 22 067 Kč

* Exchange je forma opravy, kdy je vadný kus vrácen výrobci, který výměnou poskytne kus bezvadný. Výměna je za identický model, změnu kapacity, barvy atd. výrobce běžně neumožňuje. Drobné kosmetické vady, jako například odření a poškrábání nejsou důvodem k reklamaci ani k placené opravě.

Apple Watch

U některých modelů není možné provést opravu a to ani v případě, že je zařízení v záruce. Týká se zejména těch modelů, které nejsou určeny pro lokální trh. Opravu je v takovém případě nutné uplatňovat přímo u prodejce.

Apple Watch Exchange (výměna)*
Watch Sport 1 6 248 Kč
Watch Series 1 6 248 Kč
Watch Series 2 7 075 Kč
Watch Series 3 5 303 Kč
Watch Stainless Steel (1, 2) 8 256 Kč
Watch Hermes (1, 2) 8 256 Kč
Watch Series (4, 5) 10 028 Kč
Watch Series 2 Edition (Ceramic 2nd gen) 26 681 Kč

* Exchange je forma opravy, kdy je vadný kus vrácen výrobci, který výměnou poskytne kus bezvadný. Výměna je za identický model, změnu kapacity, barvy atd. výrobce běžně neumožňuje. Drobné kosmetické vady, jako například odření a poškrábání nejsou důvodem k reklamaci ani k placené opravě.

Příslušenství

U uvedeného příslušenství nepožaduje výrobce navrácení původních dílů, za níže uvedené ceny lze tedy objednat i v případě ztráty.

Typ dílu Cena
iPhone SIM tray (šuplík na SIM kartu) 264 Kč
iPad SIM tray (šuplík na SIM kartu) 577 Kč
AirPod - sluchátko (levé nebo pravé) cena za kus 2 122 Kč
AirPod - nabíjecí pouzdro 1 843 Kč
AirPods Pro - sluchátko (levé nebo pravé) cena za kus 2 849 Kč
AirPods Pro - nabíjecí pouzdro 3 240 Kč
AirPod - bezdrátové nabíjecí pouzdro 2 458 Kč
Apple Pencil - nabíjecí adaptér 417 Kč
Apple pencil - víčko 582 Kč
Apple pencil 1/2 - hrot 450 Kč
Silikonové koncovky do uší pro AirPods Pro (cena za pár) 123 Kč

Mac

Cenu opravy počítačů Mac jsme schopni sdělit až po diagnostice.