Všeobecné obchodní podmínky iSTYLE CZ, s.r.o.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://istyle.cz/

Kontaktní údaje

iStyle CZ, s.r.o.
Revoluční 1003/3
110 00 Praha 1
IČ: 27583368
DIČ: CZ27583368
zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117066
e-mail: iobchod@istyle.cz
telefonní kontakt: 234 768 234

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dál jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi společností iSTYLE CZ, s.r.o., sídlo Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, IČO: 27583368, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117066 (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://istyle.cz/ (dále jen „webshop“).
  2. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů, potvrzuje, že se s nimi měl možnost v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy seznámit a souhlasí s nimi.
  3. Definice pojmů:

   Kupujícím je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

   Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

   Kupující – podnikatel je právnická osoba či osoba, která s Prodávajícím jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že se pro účely těchto VOP neposuzuje jako spotřebitel a je tím automaticky považován za podnikatele.

   Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu poskytne službu případně odevzdá zboží nebo poskytne licenci, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
  2. Objednávat je možno následujícími způsoby:
   • osobně v některé z provozoven Prodávajícího
   • na webshopu
   • elektronickou poštou na adresách uvedených na webu www.istyle.cz
  3. Při nákupu v provozovně Kupující jedná s vyškolenými prodejními asistenty Prodávajícího. Prodej obvykle probíhá podle vzorku, objednávka a její potvrzení jsou realizovány na místě. Při prodeji v provozovně jsou VOP a Reklamační řád vyvěšeny na viditelném místě tak, aby Kupující měl možnost se s nimi seznámit před uskutečněním nákupu.
  4. Při prodeji ve webshopu je objednávka návrhem na uzavření kupní smlouvy. Doručení objednávky Prodávajícímu je potvrzeno automaticky odesílanou zprávou. Kupující přitom bere na vědomí, že v případě nákupu na webshopu je prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu pouze informativního charakteru a není závaznou nabídkou, může dojít k vyčerpání zásob nebo nemožnosti poskytnout služby. Prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  5. Objednávka je na webshopu odeslána kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve doručením potvrzení objednávky Prodávajícím na udanou adresu Kupujícího. Smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce. Smlouvu v elektronické podobě Prodávající po dokončení obchodního případu archivuje. Prodávající smlouvu zašle Kupujícímu ve formě, která umožní její archivaci a vytištění Kupujícím.
  6. Kupující si při uzavírání smlouvy nese pouze své náklady komunikace s prodávajícím, a to v cenách, za které mu jej poskytuje jeho provozovatel služeb. Při osobním odběru si kupující hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím pošty, kurýra a zásilkové služby si Kupující hradí náklady přepravy. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží zásilkovou službou, kurýrem, poštou. Při osobním odběru si Kupující hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím pošty, kurýra a zásilkové služby si Kupující hradí náklady přepravy.
  7. Obchodní podmínky, objednávku, evidenci platby a využití služby eviduje Prodávající po dobu 5 let od jejího uzavření a na vyžádání Kupujícího mu poskytne údaje z této evidence.
 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Kupující je informován o ceně zboží platným ceníkem, v němž jsou uvedeny i všechny související poplatky. Recyklační poplatek je již započítán v uvedené prodejní ceně výrobku. K ceně je vždy připočítáváno DPH pro daný okruh zboží. V případě nákupu přes webshop je připočítáváno dopravné a balné.
  2. Při nákupu v provozovně Prodávajícího je cena uvedena rovněž u vystaveného zboží. Kupující platí v hotovosti, či platební kartou.
  3. Na webshopu je cena a její součásti uváděna přímo u zobrazeného zboží. Akční nabídky, slevy a ceny webshopu platí pouze pro nákupy jeho prostřednictvím. Nelze je vyžadovat při koupi v provozovnách Prodávajícího. Stejně tak akční nabídky ve stálých provozovnách není možné uplatnit v případě nákupu ve webshopu.
  4. Cenu zboží a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uzavřené přes webshop může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
   • bankovním převodem – na č.ú. u CITIBANK 2046870107/2600. variabilní symbol je číslo objednávky, zboží je předáno kupujícímu po ověření připsání úhrady na účet prodávajícího
   • dobírkou – DPD nebo PPL (platba přímo řidiči).
   • platební kartou Visa a MasterCard – u karet s povolením platby přes internet nebo virtuálních platebních karet
   • platbou na splátky – poskytuje společnost Home Credit. Více informací získáte zde.
  5. Kupující cenu uvede v objednávce a Prodávající pak v potvrzení objednávky zboží. Jde-li o zboží na objednávku nebo zboží, které není skladem, Prodávající Kupujícímu potvrdí cenu a termín dodání. Cena může být prodávajícím změněna, dojde-li v mezidobí ke změně situace na trhu či změně kurzu Kč vůči zahraniční měně. Návrhem kupní smlouvy je pak oznámení Prodávajícího o konečné ceně, neodsouhlasí-li Kupující sdělenou změnou ceny, kupní smlouva nebyla uzavřena.
 4. SLEVY, STUDENTSKÉ SLEVY, UČITELSKÉ SLEVY

  1. Při nákupu zboží z akčních nabídek, slev bude akceptována objednávka ve výši max. 10 kusů, případně do vyprodání zásob.
  2. Prodávající v rámci informace o slevě z ceny uvádí nejnižší inzerovanou cenu produktu za posledních 30 dní (nebo od doby uvedení do prodeje, pokud je tato doba kratší).
  3. Prodávající poskytuje slevy pro studenty, kteří jsou držiteli platné ISIC karty nebo předloží originál potvrzení o studiu v příslušném školním roce nebo pro učitele, kteří jsou držiteli platné karty ITIC nebo předloží potvrzení o zaměstnání v příslušném školním roce. Sleva ve výši 6 % z ceny s DPH pro studenty a pro učitele se vztahuje pouze na počítače Apple. Lze ji využít na koupi jednoho počítače ročně. Není možné ji kombinovat s jinými akcemi a slevami, včetně iStyle karet.
  4. Aby mohla být sleva uznána prostřednictvím webshopu je student povinen zaslat oboustrannou kopii karty ISIC nebo potvrzení o studiu a souhlas se zpracováním osobních údajů, učitel je povinen zaslat oboustrannou kartu ITIC a potvrzení o zaměstnání a souhlas se zpracování osobních údajů na:
   • e-mail iobchod@istyle.cz;
   • nebo poštou na adresu iStyle CZ, Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1 nebo
   • nahrát do svého online webshopového účtu
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Dodání zboží je možné následujícími způsoby:
   • osobní odběr;
   • doručení přepravní službou po ČR: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou DPD, PPL domů nebo na odběrné místo, aktuální informace o termínu dodání je třeba ad hoc ověřit u daného přepravce;
   • po domluvě doručování kurýrem po hl.m. Praze (zpoplatněno);
   • po domluvě doručování přepravní službou do SR – zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou DPD.
  2. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb. Všechny nabízené způsoby dopravy, včetně jejich podmínek a ceny jsou dostupné na webové stránce zde.
  3. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Převezme-li ji přesto, je v jeho zájmu trvat na sepsání protokolu s doručujícím subjektem. Kupující je ještě za přítomnosti doručujícího subjektu povinen zkontrolovat stav zásilky podle přiloženého přepravního listu počet dodaných balení a neporušenost pečetí, lepicích pásek, pokud možno váhu zásilky. Protokol musí být co nejdříve naskenován či nafaxován prodávajícímu.
  4. Dodržení tohoto postupu je v zájmu kupujícího, neboť pozdější reklamace vad tohoto typu nebude moci být podle okolností posuzována jako rozpor s kupní smlouvou.
 6. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO-SPOTŘEBITELE OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoli sankce. Lhůta podle věty první běží v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku.
  2. Vzorový formulář pro odstoupení od smluv Kupujícím spotřebitelem uzavřených distančním způsobem lze nalézt zde.
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Kupující spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího, a to jakýmkoli jednoznačným adresovaným prohlášením (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).
  4. Kupující spotřebitel je povinen vrátit zboží s kompletní dokumentací, nepoškozené, neopotřebované, včetně všech součástí a originálního obalu. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Kupující spotřebitel ve vlastním zájmu zašle zboží zpět jako pojištěnou zásilku.
  5. Kupující spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
  6. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, a to na bankovní účet, který Kupující spotřebitel v odstoupení uvede, není-li uveden, pak na účet, ze kterého byly prostředky k úhradě kupní ceny převedeny.
  7. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy poučil Kupujícího spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   3. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující spotřebitel porušil (např. sluchátka do uší a sportovní pomůcky),
   5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující spotřebitel porušil,
   6. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Kupující spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká,
   7. obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
  8. Jestliže bylo zboží dodáno s jakoukoli formou benefitu/dárku, odstoupením od smlouvy pozbývá platnosti i darovací smlouva a Kupující spotřebitel je povinen vrátit i poskytnutý benefit/dárek.
  9. Informace o odstoupení Kupujícím spotřebitelem při nákupu zboží na prodejně najdete zde.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží a/nebo služba byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. V souladu s ust. § 2165 odst. 1 občanského zákoníku může Kupující spotřebitel u Prodávajícího vytknout vadu, která se na zboží projeví nejpozději do dvou let od převzetí.
  2. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
  3. Prodávající neodpovídá za poškození zboží a Kupujícímu spotřebiteli nenáleží právo z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.
  4. Má-li zboží vadu, může Kupující spotřebitel požadovat její odstranění, a to dodáním nové věci bez vady nebo opravou věci, ledaže je zvolen způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měla bez vady. Jinak Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil.
  5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
   • Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s bodem 7.4. VOP,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
   • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím v souvislosti s objednávkou, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU (GDPR) v účinném znění pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy, dalších zákonných povinností, ochraně práv a právem chráněných zájmů a seznámil se s obsahem (www.istyle.cz/osobni-udaje). Kupující je povinen uvést vždy pravdivé a správné údaje týkající se jeho osoby. Přeje-li si Kupující, aby Prodávající uchoval jeho osobní údaje i k účelům pozdějších nabídek zboží, účasti ve věrnostním programu prodávajícího, vysloví svůj souhlas vyplněním svých dat zde.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právním řádem. Kupní smlouva je uzavřena a VOP vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  2. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že informace na webshopu jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
  3. Kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů provádět, je Česká obchodní inspekce. Mimosoudní řešení sporu je rovněž možné zahájit prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy.
  4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 27. 4. 2023.