Souhlas ke zpracovávání osobních údajů

Tímto výslovně uděluji na dobu neurčitou společnosti iStyle CZ, s.r.o., sídlo Revoluční 1003/3, Praha 1, společnost zapsána u OR vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117066, souhlas ke zpracovávání mých osobních údajů, včetně citlivých údajů, v rozsahu osobních údajů, které jsem jí poskytl, a to za účelem nabízení zboží a služeb a poskytování slev na vybrané produkty.

Dále výslovně souhlasím s tím, že je společnost iStyle CZ, s.r.o., oprávněna (i) předávat mé osobní údaje ke zpracování do jiných států (např. na základě smlouvy o zpracování), a (ii) zpřístupňovat a předávat ke zpracování osobní údaje zpracovatelům a poskytovatelům slev na vybrané produkty

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se řádně seznámil/a o rozsahu zpracovávaných osobních údajů a účelu jejich zpracování, o svém právu přístupu k mým osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, o právu požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, jakož i o právu se v případě nesrovnalostí obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů a o dalších právech vyplývajících pro mě ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecné nařízení EU (GDPR) v účinném znění a informacemi o zpracování osobních údajů v iSTYLE (www.istyle.cz/osobni-udaje)