Věrnostní program

Všeobecné podmínky užívání elektronických věrnostních karet iSTYLE (dále jen Podmínky)

 1. Tyto podmínky upravují užívání elektronických věrnostních karet iSTYLE vydávaných v rámci Věrnostního programu iSTYLE společnosti iSTYLE CZ, s.r.o., Revoluční 1003/3, Praha, IČ: 27583368, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117066 s účinností od 17.7. 2017. (dále jen Karta iSTYLE)
 2. Držitelé Karty iSTYLE a osoby, jimž držitel umožní sdílení, sbírají body při osobních nákupech v prodejnách, v e-shopu a na základě uhrazení faktury, a to jak v České republice, tak v obchodech iSTYLE na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Bulharsku a v Makedonii.
 3. Věrnostní body se načítají ve chvíli, kdy nakupujete zboží, na které neuplatňujete slevu, body nebo jiné zvýhodnění. Věrnostní body se vypočítají dle skupiny produktů následně:

  Apple počítače 1 %, Apple iPod 1 %, Apple iPad 1 %, Apple iPhone 1 %, Apple Watch 1 %,
  Apple příslušenství 5 %, příslušenství jiných značek než Apple 5 %.


  ze zaplacené částky, přičemž hodnota těchto procent je převedena do bodové hodnoty v poměru 1:1 a takto vypočítaná bodová hodnota je přičtena na kartu. 1 bod = 1 Kč včetně DPH. Hodnotu bodů nelze vyplácet peněžně, lze je použít pouze jako slevu výše popsanou (dále je Body).
 4. Slevu lze uplatnit nejdříve až při následujícím nákupu nebo lze Body na kartě sčítat.
 5. Zařazen do věrnosntího programu může být pouze zákazník nakupující jako fyzická osoba. Zákazník (společnost) nakupující na DIČ nemůže sbírat věrnostní body.
 6. Slevu může využít každy aktivní člen věrnostního programu na kterékoli prodejně společnosti iSTYLE v České republice.
 7. Slevu lze uplatnit až do výše 50% hodnoty nakupovaného zboží.
 8. Společnost si vyhrazuje právo ukončit Věrnostní program bez udání důvodu. Od na webových stránkách zveřejněného data ukončení programu nebude již možné přičítat body na Karty iSTYLE. Do uvedeného data získané Body bude možné použít ve tříměsíční lhůtě od data ukončení Věrnostního programu.
 9. Společnost si vyhrazuje právo okamžitého zablokování Karty iSTYLE při porušení podmínek užití nebo požádá-li o zablokování sám držitel.
 10. Společnost si vyhrazuje právo na změny Podmínek. Tyto změny budou oznámeny na webových stránkách minimálně jeden měsíc před jejich účinností tak, aby si držitelé mohli popř. své Body do změny Podmínek využít.
 11. Body Věrnostního programu nelze kombinovat s jinými akcemi, slevami a zvýhodněními.
 12. Body jsou platné po dobu 12 měsíců. Po uplynutí této doby propadají.
 13. Při vrácení zboží a dobropisu částky za nákup budou body vráceny na věrnostní kartu.
 14. Osobní data držitelů Karet iSTYLE budou zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., obecním nařízení EU (GDPR) v účinném znění elektronickou cestou. Podmínkou zařazení do Věrnostního programu je proto souhlas s užitím osobních údajů v rozšířeném rozsahu pro účely péče o klienty a nabízení iSTYLE produktů a seznámil se s obsahem (https://istyle.cz/osobni-udaje).

Poslední aktualizace podmínek: 19. 1. 2022

Zpět na hlavní stránku