Dárkové karty

Obchodní podmínky užívání předplacených karet iSTYLE

  1. Platně aktivované karty je možné použít k zaplacení celé či části ceny zboží či služeb v iSTYLE.
  2. Dárkovou kartu můžete použít k nákupu zboží do výše zůstatkové hodnoty na kartě. Bude-li cena zboží přesahovat zůstatkovou hodnotu na kartě, pak k doplacení zůstatkové hodnoty zboží můžete použít hotovost nebo platební kartu.
  3. Kartu nelze použít k nákupu dalších předplacených karet či poukazů, zůstatek na kartě nelze vyměnit za peněžní hotovost.
  4. Tato karta není debetní, kreditní či úvěrovou kartou. Karta slouží k osobním účelům držitele a kromě písemných výjimek vydavatele ji nelze použít ke komerčním účelům.
  5. Minimální hodnota nabití a jednorázového uplatnění je stanovena na Kč 500,-.
  6. Doba platnosti předplacené karty je 12 měsíců dle druhu karty, po uplynutí doby platnosti připadá zůstatková hodnota na dárkové kartě vydavateli předplacené karty.
  7. Vydavatel karty nenese odpovědnost za ztracené, zcizené či poničené předplacené karty a zůstatky na těchto kartách.
  8. Prodej těchto předplacených karet jinými osobami než vydavatelem a jí zmocněných subjektů je zakázán. Předplacené karty mohou být použity jako osobní nebo obchodní dary a nesmí být použity k jakýmkoli marketingovým, reklamních a propagačním aktivitám bez předchozího písemného souhlasu vydavatele.
  9. Vydavatel je oprávněn měnit tyto Obchodní podmínky užívání předplacených karet iSTYLE.
  10. Vydavatelem předplacené karty iSTYLE je iSTYLE Praha.

Poslední aktualizace podmínek: 11. 1. 2019