Zorganizujte si plochu s funkcí Stacks

  Zrcadlo, zrcadlo řekni mi, kdo má na ploše největší nepořádek? Ten, který nepoužívá funkci Stack v macOS…

  Funkce Stacks zobrazí soubory na ploše v jednotlivých sadách, které můžete rozbalit a sbalit jediným kliknutím. Jejím cílem je pomoci uživatelům udržet pořádek na ploše. Tyto sady mohou být seskupeny podle druhu souboru, data posledního otevření, data přidání, data změny, data vytvoření nebo značek.

  Nové soubory přidané na plochu jsou automaticky filtrovány do příslušné sady, pokud je tato funkce povolena. Pokud je zakázána, všechny soubory seskupené do sad budou vráceny na své původní místo na ploše.

  Povolení a zakázání funkce Stacks

  Sady můžete vytvořit a zase zrušit pomocí několika kliknutí. Když jste na ploše, klikněte pravým tlačítkem myši, zobrazte nabídku možností plochy a poté vyberte možnost „Používat sady“.

  K povolení funkce Stacks můžete použít také Finder.

  • Otevřete okno Finderu.
  • Na panelu nabídek v horní části Macu přejděte na Zobrazení.
  • Zaškrtněte možnost „Používat sady“.

  Zapnutím funkce Stack se soubory automaticky uspořádají podle typu souboru. Mezi dostupné možnosti filtrování sad patří dokumenty, obrázky, PDF, tabulky, jiné a snímky obrazovky.

  Pokud chcete funkci Stacks vypnout a vrátit se zpět do běžného zobrazení všech souborů na ploše, klikněte znovu pravým tlačítkem a zrušte zaškrtnutí volby Stacks. Případně postupujte opačně podle návodu pro Finder.

  Prohlížení souborů v sadě Stack

  Pokud si chcete prohlédnout všechny soubory obsažené v sadě, stačí kliknout na její ikonku. Pak se okamžitě sada rozbalí a na ikonce se zobrazí šipka, abyste věděli, kterou sadu si prohlížíte.

  Když sadu rozbalíte, po kliknutí na soubor se otevře v aplikaci, která je nastavena jako výchozí aplikace pro tento typ souboru.

  Až budete hotovi, znovu na sadu klikněte a sbalte ji zpět do organizované hromádky.

  Chcete-li otevřít všechny své sady najednou, podržte tlačítko option a klepněte na libovolnou hromádku. Tak se rozbalí všechny sady najednou. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na kteroukoliv z otevřených sad je zase všechny zavřete.

  Pokud si z nějakého důvodu chcete otevřít nebo zavřít všechny své sady s pomalejší animací, místo běžného kliknutí použijte klik se stisknutou klávesou shift.

  Přizpůsobení funkce Stacks

  Sady jsou ve výchozím nastavení organizovány podle typu souboru. Organizační systém sad můžete změnit a soubory seskupit podle data posledního otevření, data přidání, data změny, data vytvoření a značek.

  • Otevřete Finder.
  • Na panelu nabídek klikněte na možnost Zobrazit.
  • Vyberte možnost „Seskupit sady podle“.
  • Vyberte jednu z dostupných možností a změňte způsob třídění vašich sad.

  Nejúčinnější možností třídění v Stacks jsou samozřejmě značky, které uživatel nastaví sám. Často se používají k identifikaci určitých typů souborů, jako jsou všechny dokumenty týkající se konkrétního tématu.

  Když jsou sady uspořádány podle jedné z časových možností, budou hromádky uspořádány do možností Dnes, Včera, Předchozích 7 dní, Předchozích 30 dní a poté podle měsíců.

  Další možnosti funkce Stacks

  Pokud chcete vložit jednu ze sad do složky, stačí na ni kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost „Nová složka s výběrem“.

  Pomocí stejných možností, které jsou k dispozici po klepnutí pravým tlačítkem na sadu, můžete soubory otevřít, otevřít je v aplikaci, přejmenovat, sdílet nebo komprimovat, přesunout do koše a další. V zásadě máte k dispozici stejné organizační možnosti jako při výběru libovolné skupiny souborů na ploše, aniž byste je museli vybírat ručně.