Novinka v Safari, nastav si profil podle sebe

Safari získalo novou funkci nazvanou Profily, která má pomoci oddělit prohlížení pro různé případy použití, například pro práci, školu nebo osobní účely.

Každý profil má pak samostatnou historii, cookies, data webových stránek, rozšíření, skupiny panelů a oblíbené položky.

Jak profily nastavit?


Jako první jdi v Safari do Nastavení a klikni na Profily.

Vyskočí na tebe okno, do kterého si vymyslíš název prvního profilu.

Můžeš mu přiřadit i symbol nebo barvu.

Profil se ti vytvořil a nyní ho můžeš pohodlně používat podle svých potřeb.

Vlevo nahoře uvidíš název se symbolem profilu, kde si můžeš mezi různými profily jednoduše přepínat.

Přepnutím na jiný profil funguje bez otevření nového okna. Aby tvá historie procházení zůstala oddělena, je tato možnost dostupná jen s úvodní nebo prázdnou stránkou – předtím, než nějakou stránku navštívíš. Pokud používáš režim soustředění, můžeš přidat filtr Soustředění, který automaticky přepne Safari na konkrétní profil, kdykoli režim soustředění zapneš.

Jak profily umožňují oddělené procházení

Některé funkce a nastavení Safari se mezi profily sdílejí, například automatické vyplňování a hesla, nastavení zabezpečení, nastavení webových stránek a nastavení soukromí. Další věci se nesdílejí nebo se chovají jinak.


Záložky

Záložky, včetně oblíbených položek, jsou dostupné všem profilům prostřednictvím nabídky Záložky nebo bočního panelu. Řádek oblíbených položek, který můžeš zobrazit nebo skrýt z nabídky Zobrazit, se však sdílí jinak:

  • Řádek oblíbených položek se sdílí jen mezi profily, pro které nastavíš použití stejné složky oblíbených položek.
  • Okna anonymního prohlížení použijí řádek oblíbených položek výchozího profilu.

Historie, soubory cookie a další data webových stránek

Historie procházení, soubory cookie a další data webových stránek se mezi profily nesdílejí.

  • Když začneš používat nový profil, webové stránky nebudou mít uložené soubory cookie nebo data potřebná k tomu, aby si tě pamatovaly, takže tě mohou požádat, aby ses znovu přihlásil.
  • Při vymazání historie můžeš vymazat celou historii, nebo jen historii vybraného profilu.

Skupiny panelů

Skupiny panelů se mezi profily nesdílejí.


Nastavení úvodní stránky

Nastavení úvodní stránky ani nastavení „Pro nový panel použít“ a „Pro nové okno použít“ se mezi profily nesdílejí.


Rozšíření Safari

Rozšíření Safari jsou dostupná všem profilům, ale je možné je zapnout nebo vypnout nezávisle.

  • Rozšíření pro výchozí profil se spravují na hlavním panelu Rozšíření v nastavení Safari. U každého rozšíření, které vybereš na tomto panelu, můžeš vidět, které profily ho používají. Na tomto panelu můžeš také rozšíření pro všechny profily odinstalovat.
  • Rozšíření pro ostatní profily se spravují na panelu Profily, který pro každý profil obsahuje samostatný panel Rozšíření. Ve výchozím nastavení jsou rozšíření pro každý nový profil vypnuta.

Synchronizace profilů mezi zařízeními

Profily se automaticky synchronizují mezi všemi tvými zařízeními, která používají Safari 17 nebo novější, jsou přihlášena pod stejným Apple ID a mají zapnuté Safari v sekci iCloud v Nastavení Apple ID.


Nabídka počítačů Mac