Jak vytvořit dynamické skupiny v aplikaci Kontakty

  Pokud používáte dynamické složky ve Finderu a dynamické playlisty v aplikaci Hudba, budou se vám líbit dynamické skupiny v Kontaktech. Pro dynamické skupiny nastavíte kritéria, která chcete použít, a pak se kontakty, které jim vyhovují, přidají do skupiny automaticky. Pak můžete kontaktovat celou skupinu najednou.

  Je to skvělý způsob, jak uspořádat své kontakty, aniž byste museli nové kontakty přidávat do existující skupiny ručně. Dynamické skupiny můžete použít pro obchodní partnery, členy rodiny nebo přátele, kteří jsou součástí vašeho nejužšího kruhu.

  Pokud chcete tuto skvělou funkci aplikace Kontakty na Macu využít, zde je návod, jak vytvořit dynamickou skupinu.

  Jak vytvořit dynamickou skupinu kontaktů

  Chcete-li nastavit novou dynamickou skupinu, otevřete na Macu aplikaci Kontakty a postupujte takto:

  • Na panelu nabídek klikněte na Soubor > Nová dynamická skupina.
  • Po otevření dialogového okna vyplňte název skupiny.
  • V části Obsahuje vizitky splňující následující kritérium nastavte podmínky pomocí místních nabídek a textových polí.

  Začněte zleva a vyberte jednu z možností v první místní nabídce. Na výběr máte možnosti, jako jsou vizitka, firma, oddělení, e-mail, adresa URL a mnoho dalších.

  Když máte vybráno, vyplňte pole vpravo. Nezapomeňte, že pole se budou mírně lišit podle toho, co vyberete v první nabídce.

  Pokud například vyberete možnost Firma, můžete vybrat položky Obsahuje nebo Je a potom vpravo zadat název firmy. Pokud však vyberete možnosti jako Datum, Výročí nebo Narozeniny, můžete pak vybrat rozmezí nebo počet dní, týdnů, měsíců nebo let.

  • Pokud potřebujete více než jednu sadu kritérií, přidejte další kliknutím na znaménko plus. Jakmile přidáte další řádek, zobrazí se nahoře místní nabídka s možnostmi Všechna a Kterákoli. Kterákoli znamená, že skupina může splňovat kterákoli ze zadaných kritérií, možnost Všechna zase znamená, že všechna kritéria musí být splněna.

  Pokud se později rozhodnete některý řádek kritérií odstranit, stačí kliknout vpravo na tlačítko minus pro tento řádek.

  • Až budete hotovi, klikněte na OK.

  Pokud máte stávající kontakty, které odpovídají vašim novým kritériím dynamické skupiny, budou ihned automaticky přidány. Novou dynamickou skupinu uvidíte v levém postranním panelu dole.

  Tipy na dynamické skupiny kontaktů

  Jak jsme již zmínili, používání dynamických skupin je skvělé pro obchodní i osobní účely. Pokud si však nejste zcela jisti, jaká kritéria použít, uvádíme několik příkladů.

  Obchodní skupiny

  • Vyberte Firma + Obsahuje nebo Je + zadejte název společnosti.
  • Vyberte E-mail + Obsahuje + zadejte doménu pro e-maily pocházející od určité firmy.
  • Vyberte Oddělení + Obsahuje + zadejte název oddělení ve vaší společnosti nebo jiné firmě.

  A pamatujte, že můžete používat také obrácená kritéria.

  Když například chcete vytvořit dynamickou skupinu, která obsahuje lidi ze všech ostatních oddělení kromě vašeho, zadejte: Oddělení + Není + zadejte název oddělení.

  Osobní skupiny

  • Členové rodiny: Vyberte Příjmení + Je + zadejte příjmení vaší rodiny.
  • Přátelé s poznámkami: Vyberte Poznámka + Obsahuje + slovo, které vždy používáte v poznámkách svých přátel v Kontaktech.
  • Lidé z vašeho rodného města: Vyberte Město, Stát nebo PSČ + Obsahuje nebo Je + zadejte město, stát nebo PSČ.

  Nezapomeňte, že kritéria můžete kombinovat, jak jsme popsali výš.

  Možná chcete například vytvořit dynamickou skupinu lidí z okolí svého rodiště, ve které bude několik měst. Můžete zadat Město + Je + název prvního města a poté přidat další řádky se stejnými kritérii pro název každého dalšího města.