Jak přizpůsobit gesta pro trackpad a myš vašeho Macu

  Pokud patříte k mladší generaci, pravděpodobně si nepamatujete dny před trackpadem (touchpadem). Toto šikovné místo na klávesnici notebooku se objevilo v 90. letech minulého století a postupem času se stalo standardem. Díky trackpadům a gestům lze snadno provádět různé příkazy.

  Dnes si můžete pořídit i externí trackpad, pokud nemáte integrovaný. Gesta můžete navíc využít i pro práci s Apple Magic Mouse.

  Ale podobně jako u klávesových zkratek může být náročné si zapamatovat desítky gest. Navíc se jednoduše může stát, že náhodným dotykem uděláte něco, co jste vůbec nezamýšleli.

  Váš Mac umožňuje si gesta, která používáte na trackpadu i myši, přizpůsobit. Díky tomu můžete vybrat jen ta, která chcete používat, a deaktivovat všechna ostatní, abyste se vyhnuli nehodám.

  Jak zobrazit a změnit gesta

  Gesta trackpadu i myši si můžete pomocí zaškrtávacích políček zapnout nebo vypnout. Některá nastavení vám umožňují gesto upravit, například počet prstů, které chcete použít. Možnosti zobrazíte kliknutím na danou položku.

  A pokud si nejste jisti, co nastavení znamená nebo jak gesto udělat, zobrazí se vám náhled.

  Teď už můžeme přistoupit k samotnému přizpůsobení gest.

  Jak přizpůsobit gesta trackpadu

  Chcete-li zobrazit a upravit gesta, která můžete použít na trackpadu Macu, otevřete Předvolby systému pomocí ikony v doku nebo ikony Apple> Předvolby systému z horního panelu. Vyberte trackpad a podívejte se na tyto možnosti.

  Ukazování a klikání

  Gesta ukazování a klikání pravděpodobně používáte nejčastěji. Dejte si proto záležet, abyste je nastavili pro maximální efektivitu.

  • Hledání a datové detektory: Použijte Force Click jedním prstem nebo klepnutí třemi prsty. Takto vyvoláte funkci Vyhledat na vašem Mac a určité typy akcí s daty.
  • Sekundární kliknutí: Klepnutím nebo klepnutím dvěma prsty nebo klepnutím do jednoho z rohů trackpadu. Sekundární kliknutí nahradí Control + Click nebo „kliknutí pravým tlačítkem“.
  • Kliknutí klepnutím: Toto gesto můžete jednoduše zapnout nebo vypnout. Pravděpodobně jej použijete jako základní kliknutí.
  • Rychlost kliknutí a ukazatele: Upravte tyto posuvníky podle tlaku a rychlosti, které chcete pro výše uvedené možnosti.
  • Tiché kliknutí: Zapněte nebo vypněte cvaknutí.
  • Force Click a haptická zpětná vazba: Zapne nebo vypne trackpady Force Touch. Chcete-li použít Force Click, klepnete a stiskněte, dokud necítíte hlubší klepnutí.

  Posuv a zvětšení

  Každé z následujících gest lze povolit nebo zakázat.

  • Směr posuvu: Přirozený: Přesouváte obsah, který prohlížíte, stejným směrem jako prsty.
  • Zvětšení nebo zmenšení: Přiblížením dvěma prsty přiblížíte a dvěma prsty oddálíte.
  • Inteligentní zvětšení: Dvojitým klepnutím dvěma prsty přiblížíte a oddálíte.
  • Otáčení: Otáčejte dvěma prsty, jako byste vytáčeli číslo na číselníku.

  Další gesta

  Tato další sada gest je zajímavá, ale může být těžší si je pamatovat a riskujete, že je použijete omylem.

  • Přejetí mezi stránkami: Při prohlížení webových stránek v prohlížeči Safari zvolte rolování nebo přejíždění dvěma nebo třemi prsty.
  • Přejetí mezi aplikacemi na celou obrazovku: Přejeďte prstem doleva nebo doprava třemi nebo čtyřmi prsty, abyste se pohybovali mezi aplikacemi, které máte v režimu celé obrazovky.
  • Oznamovací centrum: Přejeďte prstem z pravého okraje dvěma prsty. Tato možnost se hodí, pokud pravidelně používáte Oznamovací centrum.
  • Mission Control: Přejetím třemi nebo čtyřmi prsty nahoru získáte přístup k Mission Control.
  • Aplikace Exposé: Přejetím třemi nebo čtyřmi prsty dolů získáte přístup k aplikaci Exposé.
  • Launchpad: Stiskem palcem a třemi prsty zobrazíte Launchpad.
  • Zobrazit plochu: Rozevřete palec a tři prsty, tak zobrazíte plochu.

  Jak přizpůsobit gesta myši

  Chcete-li zobrazit a upravit gesta, která můžete použít s myší, otevřete Předvolby systému pomocí ikony v doku nebo ikony Apple> Předvolby systému z horního menu. Vyberte myš a zkontrolujte tyto možnosti. Pamatujte, že musíte mít myš kompatibilní s gesty.

  Ukazování a klikání

  Stejně jako trackpadu, i u myši jsou gesta ukazování a klikání základem, který budete používat nejvíce.

  • Směr posouvání: Přirozený: Posouvá obsah, který prohlížíte, stejným směrem jako prsty.
  • Sekundární kliknutí: Klikněte na pravou nebo levou stranu. Sekundární kliknutí nahradí Control + Click nebo „kliknutí pravým tlačítkem“.
  • Inteligentní zvětšení: Dvojitým klepnutím jedním prstem přiblížíte a oddálíte.
  • Rychlost pohybu: Posunutím posuvníku upravte rychlost, s jakou se kurzor pohybuje myší.

  Další gesta

  Zde je několik gest navíc pro vaši myš, jsou podobná těm, která můžete použít s trackpadem.

  • Přejetí mezi stránkami: Při prohlížení stránek v prohlížeči Safari zvolte rolování nebo přejíždění jedním nebo dvěma prsty.
  • Přejetí mezi aplikacemi na celou obrazovku: Přetažením dvou prstů doleva nebo doprava můžete přepínat mezi aplikacemi na celou obrazovku.
  • Mission Control: Dvojitým klepnutím dvěma prsty získáte přístup k ovládání misí.