Jak používat nové ovládací prvky AirPods Pro

  AirPods Pro nabízí více možností než klasická sluchátka do uší AirPods díky tlakovému snímači, který je zabudovaný do stopky sluchátek a umožňuje fyzické ovládání.

  V tomto článku se dozvíte, jak ovládat přehrávání hudby pomocí nových ovládacích prvků, jak na sluchátkách přijmout nebo zahájit hovor, přepínat mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti a jak ovládat další funkce.

  Když si v Cupertinu uvědomili, že i jedno virtuální tlačítko je lepší než žádné fyzické tlačítko, vybavili vývojáři stopku každého sluchátka AirPods Pro tlakovým snímačem. Snímač v podstatě proměnil plochou část stopky, která směřuje dopředu, když máte sluchátka v uších, na víceúčelové tlačítko.

  Tlakový snímač umožňuje fyzické ovládání přehrávání hudby a volání, jakož i přepínání mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti.

  Jak používat ovládací prvky AirPods Pro

  Jak již bylo řečeno, tlakový snímač zabudovaný do AirPods Pro znamená lehké přehrávání, pozastavení nebo přeskočení skladeb, ale také snadné přijímání hovorů atd.

  • Stiskněte jednou tlakový snímač na stopce, pokud chcete spustit přehrávání zvuku, pozastavit ho nebo přijmout hovor.
  • Stiskněte dvakrát, pokud chcete přeskočit dopředu.
  • Stiskněte třikrát, pokud chcete přeskočit dozadu.
  • Stiskněte a podržte tlakový snímač, pokud chcete přepínat mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti.

  Navíc můžete s AirPods Pro kdykoli říct „Hey Siri“ a požádat digitální asistentku, aby spustila určitou píseň, album nebo playlist, zahájila hovor, zjistila trasu na určité místo a podobně.

  Není to však jediný způsob, jak ovládat sluchátka: mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti můžete přepnout i stisknutím posuvníku hlasitosti v Ovládacím centru.

  Máte chytré hodinky Apple Watch? Klepněte na ikonku AirPlay během přehrávání a zobrazí se nastavení sluchátek AirPods Pro.

  Aktivace Siri namísto ovládání potlačování hluku

  Namísto ovládání potlačování hluku si můžete vybrat možnost aktivovat stisknutím a podržením tlakového snímače digitální asistentku Siri.

  • Otevřete Nastavení na svém zařízení s iOS 13.2 nebo novějším systémem.
  • V hlavním seznamu vyberte Bluetooth.
  • Klepněte na „i“ vedle svých AirPods Pro.
  • Na obrazovce nastavení AirPods Pro v sekci Stiskněte a podržte AirPods klepněte na Levý nebo Pravý.
  • Pokud chcete stisknutím a podržením tlakového snímače aktivovat Siri, vyberte Siri.

  Ve výchozím nastavení budou AirPods Pro přepínat dokola mezi dostupnými možnostmi potlačování hluku, vždy když stiskněte a podržíte stopku, i toto nastavení se ale dá přizpůsobit.

  Vyberte si možnosti přepínání potlačování hluku

  Kromě přizpůsobení názvu sluchátek a kontroly toho, jak každé z nich reaguje, když na něj klepnete, si můžete u AirPods Pro také přizpůsobit, které možnosti potlačování hluku stisknutím a podržením stopky aktivujete.

  • Otevřete Nastavení na svém zařízení s iOS 13.2 nebo novějším systémem.
  • V hlavním seznamu vyberte Bluetooth.
  • Klepněte na „i“ vedle svých AirPods Pro.
  • Na obrazovce nastavení AirPods Pro v sekci Stiskněte a podržte AirPods klepněte na Levý nebo Pravý.
  • Vyberte Potlačení hluku.
  • Vyberte režimy potlačování hluku, které chcete aktivovat podržením sluchátka:
   • Aktivní potlačování hluku – potlačí vnější zvuky, ještě než je uslyšíte.
   • Režim propustnosti – okolní zvuk proniká dovnitř, takže slyšíte, co se děje kolem.
   • Vypnuto – tato možnost vypne aktivní potlačování hluku i režim propustnosti.

  A je to, stisknutím a podržením stopky sluchátek budete teď přepínat mezi vybranými režimy potlačování hluku.

  Můžete si například nastavit tlakový snímač na levém sluchátku tak, aby podržením vyvolal Siri, zatímco na pravém sluchátku můžete přepínat mezi aktivním potlačováním hluku, režimem propustnosti a vypnutím obou funkcí.