Jak použít aplikaci EKG na vašich Apple Watch

  Podle odborného portálu eMedicineHealth je elektrokardiogram (EKG) diagnostickým nástrojem, který se běžně používá k hodnocení elektrických a svalových funkcí srdce. Tento test zaznamenává načasování a intenzitu elektrických signálů doprovázejících srdeční stahy. I když je to relativně jednoduchý test, interpretace jeho výsledků vyžaduje praxi.

  Srdce je dvoustupňové elektrické čerpadlo a jeho elektrická aktivita může být měřena elektrodami umístěnými na kůži. Elektrokardiogram měří rychlost a rytmus srdečního rytmu a také poskytuje nepřímý důkaz průtoku krve do srdečního svalu.

  Aplikace EKG může zaznamenávat váš srdeční rytmus a srdeční tep pomocí elektrického snímače Apple Watch Series 4. Všechny předchozí Apple Watch mohou měřit pouze váš srdeční tep, neobsahují žádné senzory EKG, to je výlučné privilegium Apple Watch Series 4. Vaše hodinky v záznamu EKG mohou detekovat fibrilaci síní, což je druh nepravidelného srdečního rytmu. Vyskytuje se, když srdce bije nepravidelně. Fibrilace síní je nejběžnější formou vážné arytmie (nepravidelného srdečního rytmu).

  Funkce EKG zaznamenává elektrokardiogram, který znázorňuje elektrické impulzy doprovázející váš srdeční tep. Aplikace EKG tyto impulzy analyzuje, tak měří srdeční tep a kontroluje, zda horní a dolní srdeční komory tepou synchronně. Pokud jsou nesynchronní, může jít o příznak fibrilace síní.

  Nastavte aplikaci EKG

  • Spusťte ve svém iPhonu aplikaci Zdraví.
  • Na panelu Zdravotní data vyberte Srdce a elektrokardiogram (EKG).
  • Po dokončení nastavení otevřete aplikaci EKG a proveďte první test.

  Proveďte test EKG

  EKG si můžete udělat kdykoli, třeba když cítíte příznaky jako zrychlený nebo přerývaný tep, když máte obavy o zdraví svého srdce, nebo když se vám zobrazí oznámení o nepravidelném srdečním rytmu.

  • Ujistěte se, že máte hodinky Apple Watch správně navlečeny na zápěstí a dobře utažené.
  • Otevřete aplikaci EKG na Apple Watch.
  • Položte ruce na stůl nebo do klína.
  • Položte jeden z prstů ruky, na které nemáte Apple Watch, na digitální korunku. Stačí ji tam držet, není třeba korunku mačkat.
  • Počkejte na provedení měření (přibližně 30 sekund), až bude hotovo, zařízení vám ukáže výsledky.

  Možné výsledky: Sinusový rytmus: Sinusový rytmus znamená, že srdce tepe v pravidelném rytmu mezi 50 a 100 údery za minutu. V takovém případě tlučou horní a dolní komory srdce synchronně. Naměřený sinusový rytmus se vztahuje jen na konkrétní měření a nemusí nutně znamenat, že vaše srdce tluče pravidelně vždy. Taky to neznamená, že jste zdraví. Pokud se necítíte dobře nebo pokud pociťujete některé příznaky, měli byste se poradit s lékařem. 

  Fibrilace síní: Fibrilace síní znamená, že srdce tepe v nepravidelném rytmu mezi 50 a 120 údery za minutu. Fibrilace síní je nejběžnější formou vážné arytmie neboli nepravidelného srdečního rytmu. Pokud si naměříte fibrilaci síní a nemáte ji ještě diagnostikovanou, měli byste se poradit s lékařem.
  Pomalý nebo rychlý srdeční tep: Při srdečním tepu pod 50 úderů za minutu nebo nad 120 úderů za minutu nedokáže aplikace EKG správně měřit fibrilaci, a měření se proto považuje za nejednoznačné. Srdeční tep může být zpomalený kvůli některým lékům, nebo když srdce nevede elektrické signály správně. Snížený tep můžou mít i často trénující sportovci. Rychlý srdeční tep může být způsobený cvičením, stresem, nervozitou, alkoholem, dehydratací, infekcí, fibrilací síní nebo jinou formou arytmie.

  Nejednoznačné: Nejednoznačný výsledek znamená, že se měření nedá klasifikovat. Stává se to z mnoha důvodů, například protože jste během měření neměli položené ruce na stole nebo jste měli Apple Watch příliš volné.