Jak nastavit automatické odpovědi při řízení

  Počínaje iOS 11 představil Apple funkci Při řízení nerušit. Je navržena tak, aby během jízdy ztlumila příchozí hovory, zprávy a oznámení a tak zamezila rozptylování, které může způsobit dopravní nehody.

  Funkce Při řízení nerušit se neaktivuje automaticky, ale jakmile iPhone detekuje pohyb automobilu po první instalaci iOS 11 nebo novějšího systému, zobrazí se vám vyskakovací okno s výzvou k jejímu zapnutí. Pokud nevyužijete počáteční nastavení, budete si i přes upozornění muset vybrat, jak chcete tuto funkci používat.

  Funkci Při řízení nerušit lze nastavit tak, aby se zapínala ručně, automaticky, když iPhone detekuje akceleraci automobilu nebo když se telefon připojí k Bluetooth v autě.

  Jak zapnout funkci Při řízení nerušit

  • Otevřete Nastavení.
  • Klepněte na Nerušit.
  • Přejděte dolů na Při řízení nerušit.
  • Klepněte na Aktivovat a vyberte, kdy se má funkce zapnout. Pokud tuto funkci nechcete používat, nastavte ji na Ručně.

  Kdykoli je funkce Při řízení nerušit aktivní, v horní části obrazovky se zobrazí lišta, která vás upozorní na ztlumení příchozích oznámení.

  Přepínač funkce Při řízení nerušit v Ovládacím centru

  Pokud nechcete, aby se funkce Při řízení nerušit zapínala automaticky, ale přesto ji chcete používat, lze ji zapnout v nastavení Ovládacího centra.

  • Otevřete Nastavení.
  • Zvolte Ovládací centrum.
  • Vyberte Upravit ovládací prvky.
  • Přidejte přepínač pro Při řízení nerušit s ikonou auta. Tím se do Ovládacího centra přidá přepínač Při řízení nerušit. Když budete chtít funkci zapnout nebo vypnout, stačí přejetím prstem otevřít Ovládací centrum a klepnout na tlačítko.

  Pokud jste spolujezdec

  Pokud je automatické nastavení povoleno, funkce Při řízení nerušit se zapne vždy, když váš iPhone detekuje zrychlení vozidla. To může být nepohodlné, pokud jste jenom pasažér, protože ji musíte vypnout prostřednictvím Ovládacího centra nebo klepnutím na vyskakovací okno Při řízení nerušit v horní části displeje a informovat systém, že jste spolujezdec.

  Výběr možností automatické odpovědi

  Při řízení jsou všechny vaše příchozí textové zprávy ztlumeny. Můžete si vybrat automatickou textovou zprávu, která lidem oznámí, že řídíte a ozvete se jim později. Můžete si také přizpůsobit, komu se zpráva zobrazí.

  • Otevřete Nastavení.
  • Zvolte Nerušit.
  • Přejděte dolů na položku Automaticky odpovídat a klepněte na ni.
  • Můžete si vybrat, aby se automatické zprávy odesílaly Posledním, Oblíbeným, Všem kontaktům nebo Nikomu.

  Přizpůsobení automatické odpovědi

  • Otevřete Nastavení.
  • Zvolte Nerušit.
  • Přejděte dolů na Text odpovědi a klepněte.

  Apple v této sekci již nastavil základní odpověď, můžete ji ale podle libosti změnit. Toto je zpráva, kterou lidé dostanou, když vám napíšou v době, kdy máte zapnutou funkci Při řízení nerušit.

  Ideální je nastavit automatické odpovědi pro své oblíbené kontakty, což budou pravděpodobně vaši blízcí přátelé a rodina. To jim umožní poslat vám zprávu v nouzové situaci, ale zabrání tomu, aby vás rozptylovaly další méně naléhavé zprávy.

  Telefonní hovory

  Pokud je váš iPhone připojen k Bluetooth v autě, iOS je dostatečně chytrý, aby věděl, že máte k dispozici hands-free volání. V takovém případě vám bude možné volat, i když je zapnutá funkce Při řízení nerušit. SMS zprávy a oznámení z aplikací však budou i nadále ztlumeny.

  Pokud nejste připojeni k Bluetooth a nemáte žádné hands-free příslušenství, budou hovory blokovány stejně jako SMS zprávy a oznámení.

  Rodičovská omezení

  Pro rodiče teenagerů existuje možnost, jak zabránit tomu, aby se nastavení funkce Při řízení nerušit změnilo nebo vypnulo, což zaručuje, že děti tuto funkci budou používat vždy, když jsou v autě. Postup zapnutí (v iOS 12 nebo novějším):

  • Otevřete Nastavení.
  • Zvolte Čas u obrazovky.
  • Klepněte na Omezení obsahu a soukromí.
  • Klepnutím na přepínač Omezení obsahu a soukromí zapnete omezení.
  • Přejděte dolů na Při řízení nerušit a klepněte.
  • Zvolte Zakázat.

  V zařízeních, která používají starší verzi systému iOS, je třeba postupovat jinak. Otevřete aplikaci Nastavení, zvolte Obecné, přejděte dolů na Omezení a klepněte. Zadejte přístupový kód, poté najděte možnost Při řízení nerušit a vyberte Nepovolit změny.