Deset skutečně užitečných tipů pro iPhone pro rok 2020

  Máme pro vás tipy pro rychlejší a praktičtější používání iPhonu.

  1minutové intervaly v Kalendáři

  Při vytváření události poklepejte na volbu trvání. Tak se přepnete mezi výchozí 5minutovou granularitou a skrytým 1minutovým intervalem.

  Klouzání 123 klávesnice

  Pokud klepnete a podržíte tlačítko 123 na předvolené iOS klávesnici, nezvedejte jej okamžitě: místo toho posuňte prst po klávesnici na požadovanou klávesu a poté jej pusťte. Takto stiskněte požadovanou klávesu a klávesnice se vrátí zpět do svého normálního rozvržení. A vy ušetříte jedno klepnutí.

  Výběr dvěma prsty

  V aplikacích, které fungují na principu seznamu, jako jsou Zprávy, Mail, Poznámky a Soubory, můžete vstoupit do režimu výběru více položek (režim úprav) klepnutím dvěma prsty. Potom použijte gesto posunutí dvěma prsty, abyste vybrali více řádků najednou.

  Dlouhé klepnutí

  V aplikaci Zprávy klepněte a přidržte (nebo dvakrát klepněte) na vybranou zprávu, abyste získali přístup k rychlým reakcím jako srdce, palce nahoru a dolů, smích, vykřičník a otazník.

  Rychlejší přesun aplikací na ploše

  Chcete-li přesunout ikonu na další stránku, nemusíte ji složitě přetahovat na stranu obrazovky. Jednoduše ji jednoduše přidržte jedním prstem a druhým prstem přesouvejte mezi obrazovkami plochy. Takto přesunete aplikaci na vybrané místo daleko rychleji.

  Hromadné přesouvání aplikací

  Po vstupu do režimu třesení ikon klepněte a podržte ikonu a potom klepněte na další ikony a sbírejte je do balíčku. Díky tomu můžete hromadně přesouvat více ikon.

  Přepínač aplikací multi-touch

  V režimu přepínání aplikací můžete vynutit uzavření několika aplikací tak, že po jejich ikonkách přejedete více prsty.

  Vytvořte další odrážku v Poznámkách

  Pokud se nacházíte v číslovaném seznamu v Poznámkách, přejeďte prstem doleva nebo doprava, chcete-li úroveň odsazení snížit nebo zvýšit. To je skvělý způsob, jak změnit řádku na odrážku.

  Změna pořadí karet ve Wallet

  Klepněte a podržte kartu ve Wallet a poté ji přetáhněte tam, kam chcete: například můžete přesunout kartu Apple Cash na začátek seznamu a nastavit ji jako výchozí.

  Časovač automatického zastavení zvuku

  V části Minutka aplikace Hodiny klepněte na možnost Po skončení a poté v rozbalovací nabídce vyberte možnost Zastavit přehrávání. Tak se po vypnutí časovače zastaví budík při přehrávání zvuku (například vašeho oblíbeného playlistu), aniž by se přehrál hlasitý zvuk budíku. Toto je zvláště užitečné jako způsob, jak omezit používání zařízení: nastavte požadovanou dobu budíku pomocí možnosti Zastavit přehrávání a vaše zařízení se po uplynutí doby běhu automaticky uzamkne a před jeho použitím budete muset znovu zadat přístupový kód.